Zmysel života a eschatológia

Anjeli a žinni v Koráne

Jediný Boh nie je len Stvoriteľom človeka, ale i Stvoriteľom anjelov, žinnov (jinnov) a ducha. Entít, ktoré sú odlišné od nás, ľudí, ale zdieľajú s nami i niektoré podobné vlastnosti. Majú anjeli a žinni slobodnú vôľu? # Tradične interpretovaný názor hovorí, že anjeli nemajú slobodnú vôľu a jinni (žinni) majú, pretože si vybrali neuposlúchnuť Jediného Boha. ...

Dedičný vs. prvotný hriech a osud

Koncept dedičného/prvotného hriechu v islame # V islame neexistuje koncept dedičného hriechu ako v kresťanstve. Všetky deti sa v islame rodia nevinné, bez hriechu. Dobré a zlé skutky sa ľuďom začínajú zapisovať, až po tom, čo si ich dokážu plne uvedomiť, teda dosiahnú psychickú dospelosť. ...

Spása v islame

Spása v islame podľa Koránu # Keď sa pozrieme na dnešné kresťanstvo, nájdeme v ňom koncept zástupnej obety smrti nevinného (Ježiša) za hriechy vinných. V islame tento koncept neexistuje. Úloha Mesiáša je v Koráne popísaná inak. Boh hovorí, že koncept zástupnej obety nie je spravodlivý a každý bude súdený sám za svoje vlastné hriechy: ...

Znaky priblíženia sa Poslednej Hodiny

Znaky priblíženia sa Poslednej Hodiny # Neexistuje známy presný termín toho, kedy Posledná hodina, alebo Posledný deň nastane. Môže to byť zajtra, o 30 rokov, o 200 rokov, o 1000 rokov. Toto poznanie je u Jediného Boha. Z Koránu však vieme to, čo sa udeje predtým, než táto Hodina nastane. ...