Životné skúšky

Životné skúšky

Životné skúšky - ako zvládnuť život #

Boh nám v Koráne oznamuje, že každý z nás prejde na Zemi určitými skúškami. Niekto sa narodí chorý a jeho skuškou je zvládnuť život s chorobou v jeho podmienkach. Iný má niečo vybudovať, alebo zlepšiť výrazne v spoločnosti vďaka majetku, ktorý mu bol na to pridelený. Chudobný človek sa má možno naučiť tešiť sa z maličkostí. Všetkým nás ale spája jedno, zdravých i chorých, bohatých i chudobných - a to túžba zložiť životnú skúšku úspešne.

Môžem prenechať svoju skúšku niekomu inému? #

Nie, nikto z nás to nemôže. Podľa Koránu si každý nesie svoje bremeno - nie len bremeno svojich hriechov a dobrých skutkov, ale aj bremeno svojej konkrétnej žitovnej skúšky.

To, že nikto, kto bremeno nosí, neponesie bremeno za niekoho iného. (Korán, 53:38)

Ak budete odmietať vieru, tak vedzte, že Boh vás nepotrebuje. Nesúhlasí s tým, aby tí, ktorí sa Mu odovzdali, vieru odmietali. Ale ak vďaku prejavíte, tak ju od vás príjme. Nikto, kto bremeno nosí, nebude nosiť bremeno za iného.. (Korán, 49:7)

Akým spôsobom budeme skúšaní? #

Boh nám oznamuje, že budeme skúšaní dobrom aj zlom:

Ako preskúšanie vás vystavíme skúške dobrom i zlom. K nám bude váš návrat. (Korán, 21: 35)

Aj naše majetky a deti môžu sú skúškami:

A vedzte, že vaše majetky a deti sú skúškou a že Boh má u Seba obrovskú odmenu. (Korán, 8:28)

Niekedy sami robíme chyby, ktorými si životnú cestu sťažíme. Vtedy je dobré zastaviť sa, zamyslieť sa nad tým, čo robíme asi nesprávne a potom zmeniť smer k lepšiemu:

A či vtedy, keď vás postihlo nešťastie, pričom sami ste spôsobili nešťastie dvojnásobné, ste povedali: „Odkiaľ je to?“ Povedz: „Je to z vašich duší“. A Boh má veru nad všetkým moc. (Korán, 3:165)

Boh nám hovorí, že niektoré skúšky budú ťažké: smrť, hlad, strach, ale ak vytrváme, skúšku zložíme:

Podrobíme vás skúške tým, že vás vystavíme určitému strachu, hladu, úbytku majetkov, životov a plodov. A oznám radostnú zvesť tým, ktorí budú trpezliví, Ktorí, keď by ich postihlo nešťastie, povedia: „My patríme Bohu a k Nemu sa vrátime“. Tým patrí požehnanie od ich Pána a milosť. A to sú tí správne usmernení. (Korán, 2:155-157)

Bude skúšaný každý? #

Áno, bude:

Mysleli si ľudia, že budú ponechaní hovoriť: „Uverili sme“ bez toho, aby boli skúške vystavení? (Korán, 29:2)

Ako preskúšanie vás vystavíme skúške dobrom i zlom. K nám bude váš návrat. (Korán, 21:35)

Prečo je moje bremeno tak ťažké? Dá sa zvládnuť? #

Boh nám vo svojom zjavení dáva vedieť, že bremená, ktorými sme Ním skúšaní nie sú tak ťažké, aby sme ich nezvládli. Každý z nás je skúšaný zložitou skúškou, - zložitou k pomerom skúšaného človeka. No nikdy to nie je skúška, ktorú by dotyčný nemohol zvládnuť:

Neukladáme žiadnej duši nič iné než to, čo zvládne. A ak by ste niečo hovorili, tak buďte spravodliví, aj keď by šlo o príbuzného a sľub daný Bohu dodržujte. Toto vám odkázal, azda sa poučíte. (Korán, 6:152)

A tí, ktorí uverili a dobré skutky konali, pričom neukladáme žiadnej duši nič iné než to, čo zvládne, tí budú obyvateľmi záhrady rajskej, budú v nej naveky. (Korán, 7:42)

Neukladáme žiadnej duši nič iné než to, čo zvládne. A máme Knihu, ktorá hovorí pravdu. Nebude im ukrivdené. (Korán, 23:62)

Snažme sa teda žiť spravodlivo. Keď sa nám nedarí, môžeme sa zastaviť, pouvažovať nad svojim životným smerovaním, prípadne ho poopraviť. Ak je to skúška, ktorú ovplyvniť nevieme, verme Bohu a Jeho plánu a snažme sa aj v podmienkach, ktoré nám boli pridelené, žiť život tak, aby sme prostredníctvom nášho spravodlivého života uctievali Milostivého Stvoriteľa. A ak už skutočne zúfame, spoľahnime sa na Jediného Boha:

A či sme ti neuvoľnili hruď tvoju? A sňali sme z teba tvoje bremeno, Ktoré ťažilo tvoj chrbát, A pozdvihli sme postavenie tvoje. S ťažkosťou prichádza aj uľahčenie. S ťažkosťou prichádza aj uľahčenie. Keď teda skončíš, tak sa vzpriam a k Pánovi svojmu spieť chci. (Korán, 94: 1-8)