Znaky priblíženia sa Poslednej Hodiny

Znaky priblíženia sa Poslednej Hodiny

Znaky priblíženia sa Poslednej Hodiny #

Neexistuje známy presný termín toho, kedy Posledná hodina, alebo Posledný deň nastane. Môže to byť zajtra, o 30 rokov, o 200 rokov, o 1000 rokov. Toto poznanie je u Jediného Boha. Z Koránu však vieme to, čo sa udeje predtým, než táto Hodina nastane.

Neznámy čas #


Pýtajú sa ťa na Hodinu: „Kedy nastane?“ Povedz: „Poznanie o nej je u môjho Pána. Nevyjaví ju v jej určenom čase nik, jedine On. Ťažké je bremeno s ňou spojené tak v nebesiach, ako aj na zemi. Nepríde k vám inak než znenazdania.“ Pýtajú sa ťa, ako keby si sa ty na ňu neustále spytoval. Povedz: „Poznanie o nej je len u Boha, väčšina ľudí to ale nevie.“ (Korán, 7:187)

„Hodina príde, nechávam ju skrytú. Príde, aby bolo každej duši náležite odplatené to, o čo sa usiluje“ (Korán, 20:15)

Boh, u Neho je poznanie o Hodine. Zosiela dole pomoc a pozná, čo je v lonách. Žiadna duša nevie, čo získa zajtra a žiadna duša nevie, v akej zemi umrie. Boh všetko vie a je všeznalý. (Korán, 31:34)

Ľudia sa ťa pýtajú na Hodinu? Povedz: „Poznanie o nej je len u Boha“. Čo ty vieš, Hodina je už možno blízko. (Korán, 33:63)

Posledná Hodina príde znenazdania a prekvapí ľudí:

Bohu náleží to, čo nie je známe v nebesiach a na zemi. A príkaz Hodiny je ako mihnutie oka, alebo ešte rýchlejšie. Boh má nad všetkým moc. (Korán, 16:77)

Tí, ktorí odmietli veriť, ostávajú stále na pochybách o ňom až dovtedy, kým k nim nepríde Hodina znenazdania, alebo k nim nepríde trápenie dňa neplodného. (Korán, 22:55)

Posledná hodina, Korán

Znaky priblíženia sa Hodiny #


  • roztrhnutie mesiaca sa sa udeje ako predzvesť jej priblíženia:

Priblížila sa Hodina a mesiac sa roztrhol. (Korán, 54:1)

  • budú citeľné otrasy:

Ľudia! Bojte sa Pána svojho. Veru, otrasy vyvolané Hodinou, to je niečo preveľké. (Korán, 22:1)

  • vyhasnú hviezdy a Slnko a bude citeľný pohyb litosferických dosiek:

Keď sa svetlo hviezd stratí. (Korán, 77:8)

Až bude slnko zvinuté (nafúkne sa ako lopta) a až sa hviezdy rozptýlia (zrútia). (Korán, 81:1-2)

A až sa hory do pohybu dajú. (Korán, 81:4)

A až sa moria zapália. (Korán, 81:6)

  • prorok Ježiš bude oznámením o príchode Hodiny:

A on (Ježiš) je oznámením o Hodine. (Korán, 43:61)

Prísny trest pre tých, ktorí pochybujú o Hodine #

Prehrali tí, ktorí za lož označili stretnutie s Bohom. Ale keď k nim príde Hodina znenazdania, povedia: „Beda nám za to, čo sme v ňom zanedbali!“ A budú niesť svoje bremená na chrbtoch svojich. Je veru zlé, aké bremená hromadia. Život najnižší je len hraním sa a zábavou. A príbytok posledný je lepší pre tých, ktorí sa vyvarujú. A či nechápete?! (Korán, 6:31-32)

Oni za lož označili Hodinu. Pripravili sme tomu, kto za lož Hodinu označil, oheň planúci (Korán, 25:11)

Po Poslednej hodine bude nasledovať Vzkriesenie mŕtvych, Posledný súd (deň rozsúdenia) a rozdelenie bytostí podľa ich skutkov.