Rodinné právo

Manželstvo

Môže muž biť svoju manželku? Môže žena neposlúchať svojho spravodlivého manžela? Aké sú zodpovednosti manželov vrámci islamu, podľa Koránu?

Výchova detí a vzdelanie

Povinnosti rodičov voči deťom # Matky majú povinnosť starať sa o malé deti. Ak je to možné a nedohodli sa s manželom inak, mali by kojiť svoje deti do 2 rokov. Muži majú povinnosť deťom a manželke zabezpečiť potravu a ošatenie. ...

Správanie sa k rodičom

Čo sa týka detí, islam stanovuje komplexnú morálku, ktorá prikazuje rodičovskú zodpovednosť za deti a povinnosti dieťaťa voči rodičom: Pán tvoj rozhodol, že nemáte uctievať nikoho iného než Jeho a máte dobre zaobchádzať s rodičmi. Ak by u teba dosiahli starobu jeden z nich alebo obaja, tak im nepovedz: „Mám vás už dosť oboch“ a neokríkaj ich a povedz im slová láskavé. ...

Homosexualita a otázka LGBT+

Homosexualita # Homosexualita je v islame považovaná za skúšku. Človek sa môže rozhodnúť túto skúšku zložiť - odmietnuť tieto nedôstojné praktiky a homosexuálny spôsob života, alebo môže v skúške zlyhať a podľahnúť biologickému pudu. Emocionálnu (citovú) náklonnosť nie je možné ovládať, avšak sexuálnu v zmysle sebadisciplíny - áno. ...