Katolícky kňaz konvertoval k islamu

Katolícky kňaz konvertoval k islamu

Bývalý rímskokatolícky kňaz, muž, ktorý si zmenil meno na Idris Fawfiq, konvertoval k islamu.

Podľa jeho vlastných slov ho bavilo pomáhať ľuďom ako katolícky kňaz, avšak “hlboko vo vnútri nebol šťastný a cítil, že niečo nie je vporiadku. Našťastie, z vôle Božej, ho náhody v jeho živote priviedli k islamu”.

O Egypte uvažoval vždy ako o krajine pyramíd, tiav, piesku a paliem. V rámci dovolenky sa vydal charterovym letom do Hurgády. Nasadol na autobus a vydal sa do Káhiry, ktorú si chcel taktiež poobzerať. Šokovalo ho to, čo tam zažil. Ľudia sa k nemu správali nadmieru milo, čo vôbec neočakával. Taktiež cítil, že okrem toho, že sú to ľudia priateľskí, boli vnútorne veľmi silní. Jeho vedomosti o muslimoch do tej doby nepresahovali mainstreemový názor nemuhttps://twitter.com/JoramvKlaverenslimov. Počas pobytu v Káhire sa začal zamýšľať nad tým, aká úprimná je viera bežných obchodníkov v Egypte, ktorí na ulici opustili viac krát denne svoj tovar, aby upriamili tvoju tvár k uctievnaniu Jediného Boha, hneď ako odoznela z blízkej mešity výzva k modlitbe. Premýšľal, akú majú títo ľudia silnú vieru v prítomnosť a vôľu Božiu. Modlia sa, postia sa, pomáhajú chudobným a snívajú o ceste do Mekky s nádejou, že raz vstúpia do raja.

Po návrate z Egypta pokračoval vo Veľkej Británii v práci katolíckeho kňaza. Začal vyučovať náboženstvo na miestnej škole. Keďže náboženstvo v Británii nie je o jednom smere ale je to všeobecný predmet, musel začať študovať judaizmus, budhizmus, hinduizmus a islam, aby tak svojim študentom podal správne informácie.

V jeho triede boli aj muslimskí teenageri. Ako sám spomínal, boli dobrým príkladom toho, čo videl aj v Káhire. Snažili sa byť slušní a nevyrušovali, diskutovali počas jeho prednášok o viere. Časom sa medzi ním a nimi vytvorilo priateľstvo. Požiadali ho, či by mohli učebňu používať ako modlitebňu počas ramadánu. Sadol si dozadu a pozoroval ich.

Raz, keď v triede recitoval rôzne verše rôznych svätých kníh 5 náboženstiev o ktorých sa študenti učili, recitoval i verš Koránu:

A keď počujú, čo bolo zoslané poslovi, vidíš, ako sa ich oči zaplavia slzami pre pravdu, ktorú v tom spoznali. Hovoria: „Pane náš, uverili sme, zapíš nás medzi svedkov“ (Korán, 5:83)

Na jeho vlastné prekvapenie cítil, ako sa mu do očí tlačia slzy, a snažil sa to skryť pred študentmi.

Idris Fawfiq

Nasledujúci deň sa stal v Británii teroristický útok. Kňaz videl obavy ľudí. Videl však aj to, čo sa počas posledného obdobia naučil o islame a muslimoch. Začal sa pýtať, prečo západna civilizácia obviňuje islam ako náboženstvo z konania teroristov, ktorí očividne nekonali podľa islamu, pričom u kresťanov, ktorí konali podobné skutky z toho nikto nevinil kresťanstvo ako také?

Tieto otázky mu neustále vírili v mysli. Zamieril do najväčšej mešity v Londýne, aby tak zistil viac informácií. Do londýnskej mešity mu pomohol vstúpiť Yusuf Islam, bývalý popový spevák, ktorý sedel v kruhu a rozprával sa s ľuďmi o Islame. Kňaz sa ho opýtal, čo je najdôležitejšie, ak sa niekto rozhodne stať sa muslimom. Yusuf mu odpovedal: “veriť v Jedného Boha, modliť sa päť krát denne, postiť sa počas ramadánu..” V tom ho kňaz prerušil s tým, že všetko toto robí. Veril v Jediného Boha, modlil sa päť krát denne a dokonca jeden deň ramadánu sa skúšal so svojimi študentami zo zaujímavosti postiť. Yusuf sa ho opýtal: “Na čo potom čakáš? Čo ťa brzdí?” Kňaz mu odpovedal: “Nemám úmysel konvertovať.”

V tom okamihu zaznelo volanie k modlitbe. Ľudia sa postavili jeden vedľa druhého a bok po boku stáli pripravení na modlitbu. Modlitba začala.

Bývalý katolícky kňaz sedel vzadu a pozoroval ich. Počúval modlitbu. Vtom sa rozplakal. Pýtal sa sám seba: “Koho sa snažím oklamať??”

Po ukončení spoločnej modlitby Idris F. zamieril k Yusufovi Islamovi a požiadal ho, aby ho naučil slová šahády = vyznania viery islamu. Po jeho príklade odrecitoval šahádu v angličtine a arabčine. Počas tohto aktu nemohol zadržať slzy. Od tohto momentu sa stal právoplatne moslimom.

V nasledujúcich rokoch svojho života sa Idris Fawfiq vzdelával v islame. Stal sa významným islamskym britským učencom. Napísal knihu: “Gardens od Delight: a simple introduction to Islam” určenú nemuslimom, v ktorej sa snažil neveriacim a Ľuďom knihy priblížiť islam ako náboženstvo a životný štýl moslimov. Venoval sa práci s chudobnými, s islamskou komunitou a neustále sa snažil rozširovať si obzory v rôznych vedných disciplínach.

Idris Fawfiq sa stal na sklonku svojho života významným islamským britským učencom. Zomrel v roku 2016.

Fotografia je prebratá z jeho oficiálnej facebookovej stránky: Odkaz fotografie, Idris F.