Zbierka pre Palestínu

Zbierka pre Palestínu

Zbierka pre Gazu, Charitas #

Slovenská katolícka charita vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc pre ľudí v Pásme Gazy, ktorí čelia náročným životným podmienkam a humanitárnej kríze. V dôsledku konfliktu a obmedzeného prístupu k základným potrebám dochádza v oblasti k vážnemu nedostatku pitnej vody, potravín, liekov a elektrickej energie.

“Z vyzbieraných finančných prostriedkov plánuje SKCH nakúpiť sušené mlieko a detskú výživu, ktoré budú transportované v spolupráci so SlovakAid do postihnutej oblasti. SKCH takisto mieni podporiť aj svojho partnera, Charitu Jeruzalem, ktorá pôsobí v danom regióne. Generálny sekretár charity, Miroslav Dzurech, uviedol: “V spolupráci s miestnou charitou sa snažíme poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc. Naša podpora je neoceniteľná v tejto náročnej dobe. V rámci humanitárnej pomoci je cieľom SKCH poskytnúť nevyhnutnú podporu najzraniteľnejším členom spoločnosti, vrátane detí a matiek, v oblasti, kde nedostatok základných potrieb, ako je pitná voda, potraviny, lieky a elektrina, predstavuje vážne riziko pre zdravie a blahobyt ľudí. Všetkým darcov týmto srdečne ďakujeme za ich štedré príspevky a podporu v tejto dobe naliehavých potrieb. Každý príspevok bude využitý na nákup a distribúciu nevyhnutnej pomoci v Pásme Gazy." (Slovenská katolícka charita)

Zbierka pre Palestínu

Prispieť je možné prostredníctvom účtu verejnej zbierky

Na otázku “Ako sa tam hmotná pomoc dostane?" odpovedali: “Aby sa zabezpečilo účinné doručenie pomoci do oblasti, je pre nás kľúčové spolupracovať s overenými humanitarnými organizáciami, ktoré majú skúsenosti s krízovým riadením. Doprava bude zabezpečená aj v spolupráci s SlovakAid - Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu."

Humanitárna pomoc ľuďom v Gaze, Človek v ohrození #

Po útoku zo 7. októbra 2023 sa šíri vlna násilia medzi Izraelom a Palestínou. Situácia v oblasti je kritická, obete sa počítajú v tisícoch a civilná infraštruktúra je zničená. V tejto chvíli je najdôležitejšia ochrana civilistov na oboch stranách a urýchlené doručenie humanitárnej pomoci tam, kde je potrebná. Preto posielame prvých 20 000 eur z humanitárneho fondu Klubu priateľov a vďaka nim zabezpečíme humanitárne balíčky pomoci v pásme Gazy pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí. (citované zo stránky clovekvohrozeni.sk)

Zbierku nájdete tu: https://clovekvohrozeni.sk/humanitarna-pomoc-gaza/#

Zbierka pre Palestínu L.I.P.P.A n.o #

Slovenská nezisková organizácia L.I.P.P.A n.o. sa prostredníctvom miestnych spolupracovníkov v Palestíne pripojila k úsiliu poskytnúť urgentnú humanitárnu pomoc civilistom-obyvateľom pásma Gazy, najmä ženám, deťom a starším ľuďom, ktorí sa po 7. októbri 2023 ocitli v nepredstaviteľne ťažkej životnej situácii, v dôsledku prebiehajúceho konfliktu.

“Nepodporujeme žiadnu z bojujúcich strán, chceme len poskytnúť humanitárnu pomoc tým, ktorí ju dnes naliehavo potrebujú. Po náročnom úsilí sa nám podarilo doručiť prvý balík prvej pomoci do Gazy hneď, ako to bolo možné."

Zbierka pre Palestínu

“Prvá uvedená pomoc, ako môžete vidieť na videu (video sa nachádza tu: https://www.lippa.sk/2023/11/10/pomahame-v-gaze-sme-tam-kde-nas-je-treba-pridate-sa/, bola vo výške 5 000 EUR. Momentálne prebieha druhá zbierka sumy: 5000 Eur, do ktorej sa môžete zapojiť. Veríme, že priložené video Vás presvedčí o správnosti pomoci a svojim finančným príspevkom umožníte L.I.P.P.A n.o pokračovať v pomoci civilnému obyvateľstvu v pásme Gazy. Predovšetkým v jeho mene Vám všetkým vopred ďakujeme. Shukran Dzazilan." (citované zo stránky lippa.sk))

Zbierku usporiadúva:

  • Liability through Ideas for Planning and Provision of Aid, n. o.
  • Seberíniho 1765/9, 821 04 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
  • 0903 956 789, info@lippa.sk lippa.sk
  • IČO: 55673376, DIČ: 2122069928

Ako je možné prispieť:

Viac: https://www.lippa.sk/2023/11/10/pomahame-v-gaze-sme-tam-kde-nas-je-treba-pridate-sa/

Zbierka pre Gazu, Islamská online univerzita #

Zbierka pre Gazu organizovaná Islamskou online univerzitou (Univezita Billa Philipsa): https://www.launchgood.com/campaign/palestine_in_pain_urgent_support_needed_w_bilal_philips#!/