Islamská literatúra - história, vojny

Islamská literatúra - história, vojny

Prvý štát muslimov #

  • Prvý štát muslimov založený za života proroka Muhammada a prvých štyroch kalifov
  • vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2017, koran.sk
  • ISBN: 978–80–972631–9-5
  • v pdf formáte: Prvý štát muslimov.pdf

Islamské právo (oblasť mieru a vojny) #

  • publikácia, ktorá sa zaoberá úpravou otázky mieru a vojny v islamskom práve. Ide o publikáciu, ktorá svojím rozsahom čitateľa nezaťaží, ale zároveň mu poskytne tie najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie o tejto oblasti islamského práva. Informácie obsiahnuté v publikácii sú o to cennejšie, že nie sú sprostredkovane, ale pochádzajú priamo od zdroja a sú prebraté z diel arabských autorov.
  • autor: Abdulwahab Al-Sbenaty, koran.sk
  • vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2003
  • ISBN: 80-968262-3-9
  • v pdf formáte: Islamské právo (oblasť mieru a vojny).pdf