Islamská literatúra - rodina

Islamská literatúra - rodina

Manželstvo v islame #

 • publikácia sa zaoberá otázkou manželstva z hľadiska islamského náboženstva v jej tradičnej forme. Čitateľa oboznamuje s podmienkami zásnub, podmienkami manželstva a formy jeho uzatvorenia, manželské spolužitie a rozvod.
 • autor: Abdulwahab Al-Sbenaty
 • vydal: ALJA, s.r.o., 1998; koran.sk
 • v pdf formáte: Manželstvo v islame.pdf

Riešenie manželských sporov manželom podľa základných prameňov islamského náboženstva #

Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych úprav niektorých islamských krajín #

 • publikácia, ktorá vysvetľuje systém oficiálneho, štátom registorvaného manželstva a manželstva štátom neregistrovaného, ale islamským náboženstvom uznané. V rámci toho publikácia predkladá čitateľovi niektoré právne úpravy otázky manželstva a rozvodu v arabských krajinách. Ide o tématiku, ktorá doposiaľ nebola prezentovaná a odborne vysvetlená v žiadnej publikácii v slovenskom jazyku. Aj z tohto dôvodu a aby boli vzťahy vznikajúce zo štátom registrovaného a štátom neregistrovaného manželstva, bola táto publikácia vytvorená.
 • autor: Abdulwahab Al-Sbenaty; koran.sk
 • vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2013
 • v pdf formáte: Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych úprav niektorých islamských krajín.pdf

Dedičské právo #

 • podľa islamského náboženstva a islamského práva
 • vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019
 • koran.sk
 • v pdf formáte: Dedičské právo.pdf