Korán

Korán

Korán v slovenskom jazyku 2015 #

 • preklad Koránu do slovenského jazyka s poznámkami na závere, ktorého pôvodné vydanie bolo v roku 2008 s výkladom a vysvetlívkami.
 • prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty
 • vydal: LEVANT consulting, s.r.o., tretie vydanie 2015; koran.sk
 • ISBN: 978-80-969967-7-3
 • v pdf formáte: Korán v slovenskom jazyku.pdf

Korán v slovenskom jazyku s výkladom 2015 #

 • preklad koránu do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom (vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)
 • prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty
 • vydal: LEVANT consulting, s.r.o., druhé vydanie 2015; koran.sk
 • ISBN: 978-80-969967-8-0
 • v pdf formáte: Korán v slovenskom jazyku s výkladom.pdf

Ako sme prekladali Korán do slovenského jazyka #

Korán o Márii a Ježišovi #

 • vydal: Abdulwahab Al-Sbenaty, koran.sk, v r. 2000
 • publikácia sa zaoberá veršami Koránu, ktoré spomínajú príbeh o Márii, Ježišovej matky a narodenie sa proroka Ježiša (požehnanie a mier Boží nech ich sprevádza).
 • dôležitá poznámka: V čase vydania publikácie ešte nebol vydaný kompletný preklad Koránu do slovenského jazyka. Preto došlo neskôr k upresneniu prekladu niektorých slov. Odporúčame čitateľom si porovnať prekad veršov obsiahnutých v tejto publikácii s ich prekladom vo vydaní prekladu Koránu z roku 2008, ktorý je uverejnený aj na týchto stránkach v elektronickej forme. Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: ALJA, s.r.o., 2000 Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme
 • ISBN: 80-968262-9-8
 • v pdf formáte: Korán o Márii a Ježišovi.pdf

Korán z pohľadu vedy o Koráne #

 • vydal: ALJA, s.r.o., autor: Abdulwahab Al-Sbenaty, koran.sk, v r. 2001
 • ide o publikáciu, ktorá sa zaoberá počiatkami vnuknutia Koránu poslovi a prorokovi Muhammadovi (požehnanie a mier nech ho sprevádzajú), koniec tohto obdobia a smrť proroka. Ďalej oboznamuje čitateľov s niektorými vedami, ktoré sú spojené s Koránom a ktoré sa vytvorili počas nasledujúcich storočí po prorokovej smrti. Mnohé z týchto vied sú dôležité, pretože s ich pomocou sa nám otvárajú možnosti k hlbšiemu pochopeniu a zamysleniu sa nad obsahom Koránu.
 • oprava: Na strane č.39 došlo k preklepu pri mene a označení kalifa Omara. Kalif Omar Bin Al Chattab bol druhým kalifom po smrti proroka Muhammada (p.)
 • ISBN: 80-968532-6-0
 • v pdf formáte: Korán z pohľadu vedy o Koráne.pdf