Zásady islamu - literatúra

Zásady islamu - literatúra

Aplikácia základných zásad uvedených v Koráne v každodennom živote #

Fatwa a právne stanoviská #

Islam podstata náboženstva #

Islam viera a náboženstvo #

 • publikácia je rozdelená do ôsmich hlavných okruhov. Polemizuje o existencii Boha, vysvetľuje základné články viery, základné náboženské úkony, okrajovo hovorí o živote a smrti, súdnom dni, raji a pekle. Ako prvá, sa publikácia venovala podrobnejšie inštitútu „zakat“, t.j. sociálnej dávky, ktorú islamské náboženstvo určilo na pomoc rôznym kategóriam ľudí.
 • autor: Abdulwahab Al-Sbenaty, koran.sk
 • vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2001, druhé vydanie vyšlo v roku 2002
 • ISBN: 80-968262-0-4
 • v pdf formáte: Islam viera a náboženstvo.pdf

Modlenie #

 • modlenie podľa islamského náboženstva. Podrobný návod pre každého, kto s modlením začína
 • autor: Abdulwahab Al-Sbenaty, koran.sk
 • vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
 • ISBN: 978-80-969967-9-7
 • v pdf formáte: Modlenie.pdf

Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva #

 • publikácia sa zaoberá niektorými často kladenými otázkami ohľadom islamského náboženstva. Kliknutím na obálku si môže návštevník prečítať obsah publikácie a otázok, ktoré rieši.
 • autor: Abdulwahab Al-Sbenaty, koran.sk
 • vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2011
 • ISBN: 80-968262-0-4
 • v pdf formáte: Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva.pdf