Mešity a modlitebne

Mešity a modlitebne

Mešity na Slovensku #

Na Slovensku funguje 6 mešít, modlitební, v ktorých sa muslimovia stretávajú počas spoločných modlitieb. Dve z nich sa nachádzajú v Bratislave, jedna v Košiciach, jedna v Martine, jedna v Banskej Bystrici a jedna sa nachádza v Nitre. Momentálne sú všetky menované islamské modlitebne na Slovensku sunitské.

 1. Mešita Bratislava - Türk Camisi
 2. Mešita Bratislava - Cordóba
 3. Mešita Košice - Al Huda
 4. Mešita Martin - Al Baraka
 5. Mešita Nitra
 6. Mešita Banská Bystrica - Al Noor

Mešita Bratislava - Türk Camisi #

Adresa a popis #

 • Türk Camisi, Šustekova 2688/1, Petržalka, 85104 Bratislava

 • IČO: 42269261

 • Modlitebňa je rozdelená na mužskú a ženskú časť. Ženská časť má samostatný vchod.

Otváracie hodiny a IBAN #

 • Piatok 13:00-13:30

 • IBAN: SK29 1100 0000 0029 4810 0515

Mešita Bratislava - Cordóba #

Adresa a popis #

 • Cordóba, Obchodná 31, Bratislava

 • IČO: 31797601

 • Interiér je rozdelený na mužskú a ženskú časť. Farebné ladenie je dočervena. Na konci ramadánu modlitebňa organizuje spoločný slávnostný iftar a počas roka sa venuje aj programom medzináboženskej tolerancie: “Stretnú sa kňaz, rabín a imám”, prevádzkuje webstránku: islamonline.sk

 • Email: info@islamonline.sk

 • Tel.: +421 944 560 161

Otváracie hodiny a IBAN #

 • Otvorené: každý deň od druhej dennej modlitby až do večernej modlitby.

 • IBAN: SK79 7500 0000 0004 8471 6063

Mešita Košice - Al Huda #

Adresa a popis #

 • Al Huda, Rožňavská 323/10, Košice Terasa, na prízemí Hudobnej školy

 • IČO: 42111340

 • Mešita je rozdelená na 2 časti: ženskú a mužskú. K obom častiam patrí kúpelňa. K ženskej časti je pripojená menšia kuchyňa. Do ženskej časti sa vstupuje z dvoch strán - z mužskej časti a samostatným zadným vchodom, ktorý sa nachádza zo zadnej strany budovy, od garáží. V ženskej časti sa nachádza kôpka slovenskej islamskej literatúry. K mužskej časti je pripojená zľava samostatná miestnosť na hranie pre väčšie deti. Nachádzajú sa v nej rôzne hračky, detská postieľka.

 • Počas ramadánu sa kuchyňa používa na varenie. Každý večer sa tu počas pôstneho mesiaca konajú spoločné iftarové večere (oddelené pre mužov a pre ženy) a modlí sa po dohode viacerých aj nočná modlitba Tarawih.

Otváracie hodiny a IBAN #

 • Otvorené: v piatky - počas leta (letný čas): od 13:00 (jummah o 13:30), v zime (zimný čas): od 12:00 (jummah o 12:30). Otvorené je vždy približne hodinu a pol.
  Počas ramadánu je modlitebňa otvorená od modlitby asr do modlitby isha (iša).

 • IBAN: SK34 7500 0000 0040 1152 3577

Mešita Martin - Al Baraka #

Adresa a popis #

 • Jesenského 27, Martin, Združenie muslimov na strednom Slovensku Al Baraka

 • IČO: 45785198

 • Spoločné piatkové modlitby na stredom Slovensku začali pred 30 rokmi v roku 1991 v spoločenskej miestnosti vysokoškolského internátu študentami Jesseniovej lekárskej fakulty. Po rokoch sa v roku 2005 podarilo prenajať najkrajší priestor vyše 100m2, a to oproti Univerzitnej nemocnici v Martine na ul. Jesenského 27, kde modlitebňa sídli do súčastnosti. Modlitebňa je rozdelená na mužskú a ženskú časť.

Otváracie hodiny a IBAN #

 • Otvorené: piatková spoločná modlitba a sviatočné modlitby.

 • IBAN: SK32 0200 0000 0037 5724 3155

Mešita Banská Bystrica - Al Noor #

Adresa a popis #

 • Skuteckého 30, centrum mesta Banská Bystrica

 • súkromná Whatsapp skupina, e-mail: tauhid.slovensko@gmail.com

 • Mešita má 2 miestnosti (1 pre mužov a 1 pre ženy).

Otváracie hodiny #

 • Počas ramadánu: na iftar + taraweeh a salát (modlitbu) magrib + isha
 • Piaková jummah sa koná o 13tej hodine.

Mešita Nitra #

Adresa a popis #

 • Nad cukrárňou Venecia, so zmrzlinou, na pešej zóne, Nitra

Otváracie hodiny #

 • Otvorené: o 12:00 každý piatok