Mešity a modlitebne

Mešity a modlitebne

Na Slovensku funguje 5 mešít, modlitební, v ktorých sa muslimovia stretávajú počas spoločných modlitieb. Dve z nich sa nachádzajú v Bratislave, jedna v Košiciach, jedna v Martine a jedna sa nachádza v Nitre. Momentálne sú všetky menované islamské modlitebne na Slovensku sunitské.

Bratislava (Türk Camisi) #

  • adresa: Türk Camisi, Šustekova 2688/3, Petržalka

Otvorené: v piatok 13:00-13:30.
Je rozdelená na mužskú a ženskú časť. Ženská časť má samostatný vchod.

Bratislava (Cordóba) #

  • adresa: Cordóba, Obchodná 31, Bratislava

Otvorené: každý deň celodenne od druhej dennej modlitby (na rannú modlitbu je zatvorená).
Interiér je rozdelený na mužskú a ženskú časť. Farebné ladenie je dočervena. Na konci ramadánu modlitebňa organizuje spoločný slávnostný iftar a počas roka sa venuje aj programom medzináboženskej tolerancie: “Stretnú sa kňaz, rabín a imám”.

Košice (Al Huda) #

  • adresa: Al Huda, Rožňavská 323/10, Košice Terasa, na prízemí Hudobnej školy

Otvorené: v piatky - počas leta (letný čas): od 13:00 (jummah o 13:30), v zime (zimný čas): od 12:00 (jummah o 12:30). Otvorené je vždy približne hodinu a pol.

Mešita je rozdelená na 2 časti: ženskú a mužskú. K obom častiam patrí kúpelňa. K ženskej časti je pripojená menšia kuchyňa. Do ženskej časti sa vstupuje z dvoch strán - z mužskej časti a samostatným zadným vchodom, ktorý sa nachádza zo zadnej strany budovy, od garáží. V ženskej časti sa nachádza kôpka slovenskej islamskej literatúry. K mužskej časti je pripojená zľava samostatná miestnosť na hranie pre väčšie deti. Nachádzajú sa v nej rôzne hračky, detská postieľka. Počas ramadánu sa kuchyňa používa na varenie a počas celého ramadánu sa v modlitebni konajú spoločné iftarové večere.

Martin (Al Baraka) #

  • adresa: Al Baraka, Jesenského 27, Združenie muslimov na strednom Slovensku

Otvorené: piatková spoločná modlitba a sviatočné modlitby.

Spoločné piatkové modlitby na stredom Slovensku začali pred 30 rokmi v roku 1991 v spoločenskej miestnosti vysokoškolského internátu študentami Jesseniovej lekárskej fakulty. Po rokoch sa v roku 2005 podarilo prenajať najkrajší priestor vyše 100m2, a to oproti Univerzitnej nemocnici v Martine na ul. Jesenského 27, kde modlitebňa sídli do súčastnosti. Modlitebňa je rozdelená na mužskú a ženskú časť.

Nitra #

  • adresa: nad cukrárňou Venecia so zmrzlinou, na pešej zóne

Otvorené: o 12:00 každý piatok