Cintorín a pochovávanie

Cintorín a pochovávanie

Islamský cintorín #

Na Slovensku neexistuje samostatný cintorín pre muslimov, avšak je možné využiť iné možnosti.

Jednou z nich je možnosť pochovania zosnulého v Zvolene, kde vznikol Prírodný cintorín. Podmienky uloženia nebohého do hrobu sú velmi blízke našej tradícii. Pochováva sa tam s rešpektom k prírode. Bez oblečenia, len v prírodnom plátne, bez šperkov či plastových ozdôb v drevenej truhle. Na cintoríne nie sú umiestnené žiadne kríže, pomníky či sochy. Len trávnik s hlinenými doskami na označenie hrobu. Nenosia sa žiadne vence, kahance alebo sviečky na hrob.

Viac informácii nájdete na stránke: https://funebra.sk/zahrada-spomienok/.

Kontakt: Monika Suchánska, suchanska@zivica.sk, 0908 060 259 a Andrea Uherková, uherkova@zivica.sk, 0905 459 319.

Jediným problémom pri pochovávaní na tomto cintoríne je to, že smer uloženia mŕtveho nie je smerovanie na Kábu i keď rozširovaním snáď i to pribudne. Služby pre cintorín zabezpečuje SMUTA Klesniakova (vizitka na fotografii nižšie).